• 0 258 211 74 04
 • 0 532 314 07 17
 • info@onallarhazirbeton.com
 • Türkçe

Hazır Beton

Ürün Kategorileri

Hazır Beton

Bilgisayar Kontrolü ile istenilen oranlarda çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak beton santralinde karıştırılması ile üretilen ve tüketiciye “Taze Beton” olarak teslim edilen mamule HAZIR BETON denir.

YERLEŞTİRME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Betonun iyi yerleşmesi ve yerleştirilmesi için kaliteli sağlam bir kalıba gereksinim vardır.
Kalıp düzgün olmalı ve çimento şerbetini sızdırmamalıdır.
Kalıbın kolay sökülmesi ve beton yüzeyinin düzgün olması için beton dökülmeden önce, kalıp yüzeyleri kalıp yağı ile yağlanmalıdır.
Beton donatısını dış etkilerden korumak için donatı ile kalıp arasına pas payı konulmalı.
Beton dökümü sırasında beton en fazla 50 cm yukarıdan dökülebilir. Bundan fazla olursa betonda ayrışma yaşanabilir.
Mutlaka sıkıştırma yapılmalıdır. Aksi halde betonda hava boşlukları kalır ve dayanım kayıplarına sebep olur.
Vibratörler düşey daldırılmalı ve yavaş yavaş yukarıya çekilerek betonun içindeki havanın atılması sağlanmalıdır.
Ayrışmayı önlemek için aşırı vibrasyondan kaçınılmalıdır.

BAKIM VE KÜR AŞAMASI

 • Beton yüzeyine “kür malzemesi” (Beton yüzeyinde parlaklık sona erdikten sonra) ;
 • Su püskürtme, çuha serilerek sulama,
 • suya doygun talaş serme,
 • ıslak kum serme.
 • Özellikle yaz aylarında en az 1 hafta boyunca sulayarak beton yüzeyinin sürekli ıslak kalmasını sağlamak.
 • Uygulamada karşılaşılan çatlak sorunlarının en yaygın sebebi döküm süresi uzun olan işlerde kürlemenin döküm sonuna bırakılmasıdır. Özellikle sıcak havalarda dökümü takip eden ilk 15-30 dk. içinde (yüzey bitirme işleminden hemen sonra) kürleme işlemi başlatılmalıdır.
 • Yerine yerleşen betonun dayanımının zaman içinde gelişimi, bünyesindeki suyun çimento ile yapacağı hidratasyon ile mümkündür. Hidratasyon olayını engelleyen nedenler;
 • Havanın aşırı sıcak olması
 • Havanın aşırı soğuk olması
 • Havanın rüzgarlı olması